بایگانی برچسب: Cost to Duplicate

 روش Cost to Duplicate برای ارزش گذاری استارتاپ

روش Cost to Duplicate

روش Cost to Duplicate برای تکثیر روش ارزیابی است که بیشترین دقت نظر را می‌طلبد. این کار با برآورد تا آنجا که ممکن است نزدیک مبلغی می‌باشد که هزینه شکل گیری استارتاپ برای راه اندازی مجدد ، همانند زمان ارزیابی است. این روش نیاز به تحقیقات گسترده دارد ، اما یکی از واقع بینانه ترین…