بایگانی برچسب: چابک

مقایسه روش چابک و آبشاری در توسعه نرم افزار

روش چابک

در این مقاله ، ما در مورد توسعه با روش چابک (Agile) و مزایا و معایب آن در مقایسه با روش آبشاری (Waterfall) صحبت خواهیم کرد. ما بینش کافی به شما خواهیم داد تا به شما کمک کنیم در مورد بهترین برنامه برای محصول بزرگ دیجیتالی بعدی خود تصمیم بگیرید.   روش چابک چیست؟ قبل…