بایگانی برچسب: هم بنیانگذار

چگونه هم بنیانگذار استارتاپ را پیدا کنیم

هم بنیانگذار

 بنیانگذارانی وجود دارند که ایده های عالی برای کسب و کار دارند ، اما دانشی در مورد نحوه ساخت یک محصول ندارند یا حالت برعکسی وجود دارد که کارآفرین مهارت های فناوری عمیقی دارد اما فاقد چابکی است. در هر دو مورد ، آنها به دنبال هم بنیانگذار هستند تا به آنها در ایجاد استارتاپ…