بایگانی برچسب: ماتریس آیزنهاور

با ماتریس آیزنهاور زمان و انرژی خود را مدیریت کنید

ماتریس آیزنهاور

ماتریس آیزنهاور یک سیستم مدیریت زمان و منابع است. با استفاده از اهداف کسب و کار و اهداف شخصی به‌عنوان فیلتر، به شما کمک می‌کند تا ببینید کدام وظایف در اولویت هستند و کدامیک می‌توانند در انتظار بمانند. این به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید، تفویض اختیار و برنامه ریزی کنید و وظایف…