بایگانی برچسب: لیدرشیپ

لیدرشیپ چیست؟ مهارت های لیدرشیپ کدامند؟

لیدرشیپ چیست؟

لیدرشیپ یا رهبری ، شایستگی یک فرد برای تأثیرگذاری بر هم تیمی های خود است، به عنوان مثال، توانایی تنظیم برنامه های مؤثر و تأثیرگذار بر دیگران که برای مقابله مؤثر با تمام مشکلات با راهنمایی مناسب است. این امر مستلزم دید روشنی از اهداف مورد نظر و توانایی کشف مسیرهای مختلف است. در ادامه به این…