بایگانی برچسب: تکنیک اسکمپر

تکنیک اسکمپر برای ایجاد ایده‌های نوآورانه

تکنیک اسکمپر

SCAMPER یک تکنیک مولد و همه کاره برای ایجاد ایده های نوآورانه برای محصول یا خدمات شما است. تکنیک اسکمپر شما را مجبور می‌کند که از هفت منظر مختلف به ایده پیشنهادی خود نگاه ویژه کنید. پل اسلون توضیح می‌دهد و نمونه هایی از کسب و کارهایی را مثال می‌زند که از این تکنیک محبوب و…