بایگانی برچسب: تفکر خلاق

تفکر خلاق چیست و چگونه می‌توان آن را توسعه داد؟

تفکر خلاق

 تفکر خلاق چیست؟ تفکر خلاق فرآیند پرورش تخیل شما است که به شما اجازه می‌دهد “خارج از چارچوب فکر کنید و اینکه بتوانید ذهن خود را به فکر خلاق تربیت کنید” تفکر خلاق توانایی نزدیک شدن به یک مسئله یا چالش از منظر جدید ، زاویه جایگزین یا با یک ذهنیت غیرمعمول است. این ممکن…