بایگانی برچسب: امکان سنجی

امکان سنجی و مطالعات آن چگونه انجام می‌شود؟

امکان سنجی

شروع هر پروژه یا سرمایه گذاری یک ریسک بزرگ است و شکست امری رایج است. خوشبختانه، راهی برای پیش‌بینی موفقیت بالقوه یک پروژه جدید به نام مطالعات امکان‌سنجی وجود دارد. هدف مطالعه امکان سنجی کشف عینی و منطقی نقاط قوت و ضعف یک کسب و کار موجود یا سرمایه گذاری پیشنهادی، فرصت ها و تهدیدهای…