بایگانی برچسب: استارتاپ

تقسیم سهام استارتاپ چگونه انجام می‌شود ؟

تقسیم سهام استارتا

تقسیم سهام استارتاپ فرآیندی است که در آن مالکیت شرکت به صورت سهم به بنیانگذاران، کارمندان، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان تخصیص داده می شود. این سهام ها نمایانگر درصدی از مالکیت، سود و حقوق رای در شرکت هستند. تقسیم سهام استارتاپ موضوعی پیچیده با ظرافت های خاص خود است. در این راهنمای جامع، به […]