بایگانی برچسب: ارزش گذاری

ارزش گذاری استارتاپ چگونه انجام می‌شود؟

ارزش گذاری استارتاپ

ارزیابی های اولیه و ارزش گذاری استارتاپ  به حدس و گمان متکی است ، به این معنی که هیچ روش تحلیلی واحد و پذیرفته شده جهانی برای سرمایه گذاران وجود ندارد. در عوض ، سرمایه گذار های خطرپذیر از چندین روش ارزش گذاری استفاده خواهند کرد تا ارزش یک استارتاپ را درک کنند. استفاده از…