• تدوین استراتژی
    هنگام تصمیم گیری در مورد راه اندازی استارتاپ ، مهمترین قدم تعیین ساختار آن است. مشاور استارتاپ برای ارزیابی همه گزینه ها و انتخاب بهترین ساختار برای کسب و کار با شما همکاری خواهد کرد. این ساختار همچنین نیازهای مختلف کسب و کار شما را تعیین می‌کند.

  • طرح کسب و کار
    برای تعریف استراتژی جهت رسیدن به اهداف خود ، باید موارد را اولویت بندی کنید و چالش های احتمالی را پیش بینی کنید. مشاور استارتاپ می‌تواند طیفی از تخصص و بینش عملی را برای کمک به شما در تهیه یک طرح کسب و کار موفق به اشتراک بگذارد که شامل شناسایی بهترین گزینه ها برای انجام امور و نحوه تأمین موفقیت آمیز ملزومات آن است. در طی این فرآیند ، برای شما برنامه بازاریابی و استراتژی تعریف خواهد شد.

    مشاوره