فرم خام طرح کسب و کار + اکسل محاسبات مالی

299.000 تومان

مدرس : مجتبی حاجی غلامی
محاطب : تمام کارآفرینانی که در فکر راه اندازی کسب و کار هستند.
فایل دانلودی فرم خام طرح کسب و کار 25 صفحه‌ای

فرم خام طرح کسب و کار
فرم خام طرح کسب و کار + اکسل محاسبات مالی