بک لاگ محصول و بک لاگ اسپرینت چیست؟

بک لاگ محصول و بک لاگ اسپرینت

بسیاری از صنایع روش چابک (Agile) را اجرا می‌کنند زیرا مزایای زیادی را به همراه دارد که نرم افزار سنتی قادر به ارائه آنها نیست. یکی از چارچوبهای اساسی که در درجه اول توسط بسیاری از سازمانها اجرا شده است ، چارچوب اسکرام است. اسکرام یک رویکرد تکراری برای تولید محصول است که در بسیاری از قسمتها به نام اسپرینت (Sprint) اتفاق می‌افتد. در ابتدا ، محصولی با کلیه توابع اساسی مورد نیاز برای اجرای محصول مطابق خواسته مشتری تولید می‌شود. بعداً در هر ماه یا زمان کمتر ، ویژگی ها یا به روزرسانی های جدیدی به صورت اسپرینت اضافه می‌شوند ، به گونه ای که محصول مربوط به بازار است و توسعه مداوم برای آن صورت می‌گیرد. این همچنین نشان می‌دهد که تیم توسعه باید چابک باشد ، این بدان معنی است که آنها باید سازگار شوند تا سریع تغییر کنند و به آن پاسخ مناسب دهند. هر زمان که محصولی تولید شد ، مالک محصول لیستی از تمام ایده ها و مواردی را که باید در محصول ادغام شوند ایجاد می‌کند. سهامداران و تیم توسعه درمورد این اطلاعات بصورت جمعی تصمیم می‌گیرند.

لیست تمام مواردی که باید به محصول اضافه شوند ، بک لاگ محصول (Product Backlog) نامیده می‌شود. مالک محصول صرفاً مسئولیت مدیریت پس زمینه محصول را بر عهده دارد. اسپرینت به روزرسانی است که طی یک ماه یا در زمان کمتر انجام شده است ، جایی که به روزرسانی های کمی در فواصل منظم به محصول اضافه می‌شود. اسکرام مستر (ScrumMaster) جلسات را برای برنامه ریزی اسپرینت آینده برگزار می‌کند که جلسات برنامه ریزی اسپرینت نامیده می‌شود. تیم توسعه و مالک محصول مواردی را که باید به اسپرینت فعلی اضافه شود ، درباره آن بحث می‌کنند. لیست مواردی که قرار است در یک اسپرینت خاص اضافه شوند ، بک لاگ اسپرینت نامیده می‌شود. مالک محصول درباره اولویت های موارد در مورد بک لاگ محصول صحبت می‌کند و به تیم کمک می‌کند تا ویژگی اضافه شده به اسپرینت را تعیین کند. تیم توسعه همچنین با ذکر موارد قابل اجرا در آن شرکت می‌کند که می تواند  اسپرینت به صورت خاص تکمیل شود و تیم توسعه کار را بین خود تقسیم کنند. در پایان جلسات برنامه ریزی اسپرینت با تیم اسکرام ، بک لاگ اسپرینت و هدف اسپرینت ارائه می‌شود. در این مقاله ما تفاوت های دقیق بین بک لاگ محصول و بک لاگ اسپرینت را یاد می‌گیریم.

بک لاگ محصول چیست؟

بک لاگ محصول یک لیست اساسی از مواردی است که باید در محصول ادغام شوند. این ایده از کلیه ایده های تیم توسعه ، مالکان محصول ، سهامداران و … تشکیل شده است. به عنوان منبع الزامات تغییراتی که باید در محصول ایجاد شود عمل می‌کند. مالک محصول حرفه ای است که مسئولیت رسیدگی به بک لاگ محصول را بر عهده دارد و تنها مسئولیت بروزرسانی بک لاگ محصول را بر عهده دارد. بک لاگ محصول در زمان  ساخت محصول ایجاد می‌شود. تحت تغییرات زیادی قرار می‌گیرد و براساس پیچیدگی ، درآمدزایی ، ارتباط بازار ، ریسک ، ارزش ها و ضرورت ویژگی هایی که باید در محصولات ادغام شود ، اولویت بندی می‌شود. هرچه اولویت بالاتر باشد ، نیاز به ترکیب فوری بخش بالاتر است.

بک لاگ محصول همیشه سندی ناقص است و بطور مداوم بر اساس ، نیاز و تقاضای فعلی تغییر می‌کند. همانطور که محصول مستقر می‌شود ، ارزش محصول و بازخورد از بازار حاصل می‌شود. این موارد بزرگتری را به شما می‌دهد که باید براساس بازخورد کاربر و نیازهای مشتری اضافه شود. این مواردی را که باید در بک لاگ محصول اضافه شود را افزایش می‌دهد و باعث رشد بک لاگ محصول می‌شود. از این رو ، بگ لاگ محصول یک سند پویا و زنده در نظر گرفته می‌شود که به طور مداوم باید به روز شود. این فرم برای شناسایی نیازهای محصول مناسب ، رقابتی و مفید بودن اغلب تغییر می‌کند. گاهی اوقات که باید یک محصول پیچیده تولید شود ، بسیاری از تیم های اسکرام برای توسعه به روزرسانی ها با هم همکاری می‌کنند.

خواندن مقاله مرتبط
مدیر محصول چه کاری انجام می‌دهد و ویژگی های آن چیست؟

اصلاح بک لاگ محصول

با توجه به اینکه ویژگی ها یا به روزرسانی ها انجام شده و از لیست خارج شده اند ، از عقب ماندگی محصول ایده آل باید کاهش یابد. با این حال ، این عقب ماندگی محصول به ارتباط بازار و بازخورد کاربران بستگی دارد. از این رو ، مورد بسیاری از به روزرسانی ها قرار می‌گیرد و حتی ممکن است تعداد محصولات قبلی روز به روز افزایش یابد. بک لاگ محصول شامل تمام ایده هایی است که ممکن است مرتبط یا غیرمرتبط باشند ، به وضوح تعریف شده یا به وضوح تعریف نشده باشند. این امر باعث می‌شود که مالک محصول پس از گفتگو با مدیریت ارشد ، سهامداران و تیم توسعه ، تمام موارد غیرضروری را از لیست پاک کند. این پاکسازی موارد ، اصلاح بک لاگ محصول نامیده می‌شود که برای به روز نگه داشتن پس زمینه محصول بسیار مهم است.

ویژگی های بالاتر لیست از وضوح بیشتری برخوردار هستند و برای پیاده سازی در محصول بسیار ضروری هستند. با پایین آمدن لیست ، موارد شروع به کاهش ارزش خود می‌کنند و ممکن است به وضوح تعریف نشده باشند. این طرح همچنین شامل چند ایده بی ربط اضافه شده است. با این حال ، در سناریوی حاضر ، در محصول اجرا نمی‌شود. بحث و گفتگوها با تیم توسعه این ویژگی ها را فیلتر می‌کند و محصول باقیمانده اصلاح می‌شود. از این رو ، یک بک لاگ محصول به یک سند حیاتی در توسعه هر محصول تبدیل می‌شود زیرا شامل تمام مواردی است که باید به ویژگی تبدیل شوند و برای تیم توسعه و سهامداران یک احساس شفافیت ایجاد می‌کند.

بک لاگ اسپرینت چیست؟

بک لاگ اسپرینت (Sprint Backlogs) را می‌توان زیر مجموعه بک لاگ محصول دانست زیرا همه بک لاگ های اسپرینت از بک لاگ های محصول حاصل می‌شوند. همانطور که گفته شد ، رویکرد اسکرام دارای ویژگی ها و به روزرسانی هایی است که به صورت اسپرینت به محصول اضافه شده است. اسپرینت در طی یک ماه توسط تیم توسعه اسکرام توسعه می‌یابد. قبل از شروع اسپرینت ، اسکرام مستر یک جلسه برنامه ریزی اسپرینت را ترتیب می‌دهد که در آن مالک محصول مهمترین موارد باقیمانده محصول را توضیح می‌دهد. تیم توسعه تصمیم می‌گیرد که چه مواردی را می‌توان در یک اسپرینت تولید کرد و بر این اساس ، یک بک لاگ اسپرینت تشکیل می‌شود. بک لاگ اسپرینت شامل اشیا یا ویژگی هایی است که باید در انتهای اسپرینت خاص بدست آورید. یک هدف مشخص اسپرینت نیز به گونه ای ساخته شده است که درمورد آنچه در پایان این اسپرینت انتظار می‌رود روشن باشد.

تیم توسعه دارای بک لاگ اسپرینت است زیرا آنها تعریف می‌کنند که چه مقدار کارایی در مرحله بعدی لحاظ می‌شود و کاری که باید تحویل داده شود تا عملکرد به مرحله “انجام شده” برسد. بک لاگ اسپرینت شامل تمام کارهایی است که تیم توسعه برای رسیدن به هدف اسپرینت ضروری می‌داند. بک لاگ اسپرینت شامل یک فرآیند پیشرفت با اولویت بالاتر است که در جلسه گذشته برای اطمینان از وقوع بهبود مستمر مشخص شده است. تیم توسعه این اختیار را دارد که با توجه به هدف اسپرینت ، بک لاگ اسپرینت را در طی اسپرینت تغییر دهد. آنها همیشه بک لاگ اسپرینت را در طول اسپرینت اصلاح می‌کنند ، که در اسکرام روزانه بسیار قابل مشاهده است. بک لاگ اسپرینت به یک تصویر در زمان واقعی از کار تیم توسعه در طول اسپرینت تبدیل می‌شود.

این افزایش تعداد کل ویژگی های موارد باقیمانده محصول است که طی یک اسپرینت تکمیل شده و مقادیر افزایش یافته برای همه اسپرینت های قبلی است. یک افزایش جدید در انتهای اسپرینت انجام می‌شود ، به این معنی که این افزایش باید در شرایط قابل استفاده باشد و تعریف تیم اسکرام از “انجام شده” را برآورده کند. در پایان اسپرینت ، کار قابل بازبینی و انجام شده ای توسعه می‌یابد که از تجربه گرایی پشتیبانی می‌کند و گامی به سوی چشم انداز یا هدف است.

خواندن مقاله مرتبط
انگیزه نامه شغلی چگونه نوشته می‌شود؟

تفاوت بک لاگ محصول و بک لاگ اسپرینت

 

بک لاگ محصولبک لاگ اسپرینت
این لیست تمام مواردی است که باید تکمیل شوند تا محصول نهایی تولید شود.این لیست تمام مواردی است که از بک لاگ محصول گرفته شده و باید تکمیل شود تا اسپرینت تکمیل شود. همچنین شامل طرحی در مورد نحوه تبدیل موارد انتخاب شده به افزایش است.
مالک محصول مسئول جمع آوری موارد باقیمانده محصول و اولویت بندی و اصلاح آنها است.تیم توسعه وظیفه ایجاد بک لاگ اسپرینت را دارد و با استفاده از یک بازه زمانی برای تکمیل اسپرینت روی آنها کار می‌کند.
بک لاگ محصول خاص کل هدف محصول است.بک لاگ اسپرینت فقط مخصوص هدف اسپرینت در یک اسپرینت خاص است.
بر اساس دید مشتری ممکن است شانس تغییر داشته باشد.هدف اسپرینت برای اسپرینت ثابت باقی خواهد ماند در حالی که ممکن است بک لاگ اسپرینت در طی اسپرینت با موضوع اسپرینت تکامل یابد.
این کل مجموعه یا لیست کارهایی است که باید برای توسعه کامل محصول تکمیل شود.این زیرمجموعه بک لاگ محصول است و طی یک اسپرینت تکمیل می‌شود.
مستقل از بک لاگ اسپرینت است.این کاملاً به پس زمینه محصول وابسته است.
تمام ویژگی های محصول و نقاط داستان به طور جداگانه به هر داستان کاربر اختصاص داده می‌شود.بک لاگ اسپرینت به عنوان یک لیست کار برای هر اسپرینت عمل می‌کند. تیم توسعه داستان های کاربر را به کارهای جداگانه تقسیم می‌کند ، به طوری که می‌توان زمان تخمین زده شده برای انجام کار را محاسبه کرد.
مالک محصول تنها مسئول مدیریت بک لاگ محصول است.تیم توسعه تنها مسئول مدیریت بک لاگ اسپرینت است.
تا زمانی که کل محصول تولید نشده باشد ، محصول باقی مانده  و باید حفظ شود.هر اسپرینت جدید یک بک لاگ اسپرینت جدید پیدا می‌کند که با پایان اسپرینت به پایان می‌رسد.

 

نتیجه گیری

بک لاگ محصول و بک لاگ اسپرینت از جنبه های اساسی تولید هر محصول است که تفاوت های زیادی با هم دارند. آنها برای ایجاد انگیزه در تیم برای اتمام کار لازم هستند. آنها وضعیتی را درباره کار در حال انجام و ایده های باقیمانده برای افزودن به محصول ارائه می‌دهند. اگر بک لاگ محصول وجود نداشته باشد ، بک لاگ اسپرینت ایجاد نمی‌شود. با این حال ، بک لاگ محصول می‌تواند به طور مستقل زندگی کند. موارد عقب مانده بسیار مهم هستند زیرا به عنوان یک سند شفاف عمل می‌کنند که تمام اعضای تیم اسکرام و سهامداران را درباره محصول به روز نگه می‌دارد.

منابع:
https://www.Scrum.org/resources/what-is-a-product-backlog
https://www.visual-paradigm.com/Scrum/what-is-product-backlog-in-Scrum/
https://www.Scrum.org/resources/what-is-a-Sprint-backlog

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *