بایگانی دسته‌ی: تجارت الکترونیک

کاربردهای iot (اینترنت اشیاء) در دنیای واقعی

کاربردهای اینترنت اشیا (iot)

اینترنت اشیاء (IoT) کلید مرحله بعدی انقلاب صنعتی است. فناوری اجازه می‌دهد دستگاه های فیزیکی به حوزه دیجیتال وارد شوند. اینترنت اشیاء ایده تلفیق “دنیای واقعی” با “دنیای دیجیتال” است و باعث می‌شود فرد در ارتباط و تعامل مداوم ، یا با افراد دیگر یا اشیا باشد. با استفاده از اینترنت اشیاء می‌توان اشیاء را…